O FIRMIE
Sack Invent Poland Spółka z o.o. 02-924 Warszawa ul. Buska 24
Prowadzi działalność od 1990 r. i specjalizuje się w budowie uzbrojenia inżynieryjnego terenu oraz w budowie i remontach zewnętrznych sieci cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Stan zatrudnienia w zależności od nasilenia robót kształtuje się od 80 do 140 pracowników ,w tym inżynieryjno-technicznych - 15 osób.
Kapitał podstawowy wynosi 514.920 PLN a kapitał własny około 6.000.000 PLN.