OFERTA

Od powstania firmy w 1990 roku wykonujemy następujące roboty:

1. Budowa kanalizacji ogólnospławnej, sanitarnej i deszczowej metodą odkrywkową oraz w technologii bezwykopowej.

2. Sieci wodociągowe w technologii rur stalowych, żeliwnych z polietylenu.

3. Budowa sieci ciepłowniczych w technologii tradycyjnej oraz rur preizolowanych firm FINPOL ROHR, LOGSTOR ROR, PRIM LUBLIN, ALSTOM ELBLĄG.

4. Montaż węzłów c.o. cwc ciepła technologicznego.

5. Montaż urządzeń hydroforni i stacji uzdatniania wody.

6. Montaż konstrukcji stalowych.

7. Remonty kotłów przemysłowych - posiadamy uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do spawania urządzeń ciśnieniowych.

8. Cementyzacja przewodów wodociągowych, przemysłowych z rur stalowych i żeliwnych.

Dla sieci uzbrojenia terenu na życzenie Inwestora możemy wykonać projekty techniczne.