REFERENCJE

Od początku istnienia firmy wykonujemy znaczące roboty inżynierskie dla następujących Inwestorów:

1. Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., Warszawa , ul. Batorego 2.

  • Budowa i wymiana sieci cieplnych , komór ciepłowniczych, usuwanie awarii.

2. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5,

  • Budowa wodociągów, kanalizacji, cementyzacja sieci wodociągowej oraz usuwanie awarii.

3. PROKOM INVESTMENTS S.A. Gdynia ul. Śląska 23/25, ECHO INVESTMENT S.A. Kielce ul. Zagnańska 27,PBM Południe S.A. Warszawa ul. Baśniowa 3, HOCHTIEF Polska Sp. z o.o. Warszawa ul. Elbląska 14

  • Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe.

4. BUDIMEX DROMEX S.A. Warszawa ul. Stawki 40, Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. Warszawa ul. Marywilska 36, Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. ul. Robotnicza 11/13, Mostostal Warszawa ul. Konstruktorska 11a Warszawa

  • Usuwanie kolizji przy budowach arterii komunikacyjnych w Warszawie